Sede electrónica Concello de Cedeira

12:22:10 Xoves 30 de xuño 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

TESOURERIA

30/06/2022

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RETIRADA, INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCU


SUBVENCIONS

28/06/2022

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DEPORT


SUBVENCIONS

28/06/2022

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS SOCIOCULTURAIS DE ÁMBITO MU


EDUCACION

27/06/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA


TESOURERÍA

24/06/2022

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL IIVTNU


TESOURERÍA

23/06/2022

DECRETO PADRONS FISCAIS


REXISTRO

22/06/2022

EDICTO EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACION DE FINCAS


XESTIÓN TRIBUTARIA

15/06/2022

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2022


EDUCACION

08/06/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA


PERSOAL

26/05/2022

APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA O ANO 2022 PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPR