Sede electrónica Ayuntamiento de Cedeira

12:37:54 Jueves 30 de junio 2022
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

TESOURERÍA

30/06/2022

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RETIRADA, INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS


SUBVENCIONES

28/06/2022

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DE ÁMBITO MUNICIPAL DE CEDEIRA PARA O ANO 2022


SUBVENCIONES

28/06/2022

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS SOCIOCULTURAIS DE ÁMBITO MUNICIPAL DE CEDEIRA PARA O ANO 2022


EDUCACION

27/06/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA


TESOURERÍA

24/06/2022

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL IIVTNU


TESOURERÍA

23/06/2022

DECRETO PADRONS FISCAIS


REGISTRO

22/06/2022

EDICTO EXPEDIENTE DE DOMINIO INMATRICULACION DE FINCAS


GESTIÓN TRIBUTARIA

15/06/2022

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 2022


EDUCACION

08/06/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA


PERSOAL

26/05/2022

APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA PARA O ANO 2022 PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO SEGUNDO O DISPOSTO NA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORABILIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.