Sede electrónica Ayuntamiento de Cedeira

04:57:25 Lunes 3 de octubre 2022
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

REXISTRO

14/09/2022

PUBLICACIÓN DE EDICTO RELATIVO A EXPTE. PARA REANUDACIÓN DE TRACTO SUCESIVO NO CAMPÓN DE ARRIBA


CULTURA

09/08/2022

CONVOCATORIA E BASES DO CERTAME DE TEATRO AFECCIONADO "FUSA GUILLÉN"


EDUCACION

01/07/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA


TESOURERÍA

01/07/2022

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS E USO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS


TESOURERÍA

30/06/2022

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE RETIRADA, INMOBILIZACIÓN, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS


SUBVENCIONES

28/06/2022

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DE ÁMBITO MUNICIPAL DE CEDEIRA PARA O ANO 2022


SUBVENCIONES

28/06/2022

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS SOCIOCULTURAIS DE ÁMBITO MUNICIPAL DE CEDEIRA PARA O ANO 2022


EDUCACION

27/06/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA


TESOURERÍA

24/06/2022

APROBACIÓN ORDENANZA FISCAL IIVTNU


EDUCACION

08/06/2022

CAMPAMENTO DE VERAN 2022 CONCELLO DE CEDEIRA